O’zbekiston O‘zbekistonda arxitektura xizmatlari hajmi o‘sib bormoqda

O‘zbekistonda arxitektura xizmatlari hajmi o‘sib bormoqda

Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2022-yilda arxitektura sohasida ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi qariyb 7,3 trln so‘mni tashkil etgan.

Yillar kesimida ko‘rsatilgan arxitektura xizmatlarining hajmi:

 • 2012 yil – 0,5 trln so‘m
 • 2013 yil – 0,7 trln so‘m
 • 2014 yil – 0,7 trln so‘m
 • 2015 yil – 0,8 trln so‘m
 • 2016 yil – 1,1 trln so‘m
 • 2017 yil – 1,6 trln so‘m
 • 2018 yil – 2,9 trln so‘m
 • 2019 yil – 4,5 trln so‘m
 • 2020 yil – 4,9 trln so‘m
 • 2021 yil – 6,3 trln so‘m
 • 2022 yil – 7,3 trln so‘m