O’zbekiston Toshkentda 6 oyda 16,3 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarilgan

Toshkentda 6 oyda 16,3 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarilgan

Statistika agentligining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, 2023-yilning yanvar-iyun oylarida Toshkent shahrida jami 16,3 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarilgan.

Hududda amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari ulushi 23,0 %ni, kichik korxona va mikrofirmalarning ulushi 68,3ni % hamda norasmiy sektorda bajarilgan qurilish ishlari ulushi 8,7 %ni tashkil etdi.