O’zbekiston O‘zbekistonda arxitektura xizmatlari hajmi o‘sib bormoqda

O‘zbekistonda arxitektura xizmatlari hajmi o‘sib bormoqda

Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda O‘zbekistonda arxitektura sohasida ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi qariyb 7,3 trln so‘mni tashkil etgan.

Yillar kesimida ko‘rsatilgan arxitektura xizmatlarining hajmi:

  • 2018-yil – 2,9 trln so‘m
  • 2019-yil – 4,5 trln so‘m
  • 2020-yil – 4,9 trln so‘m
  • 2021-yil – 6,3 trln so‘m
  • 2022-yil – 7,3 trln so‘m