O’zbekiston O‘zbekistonning 100 yillik demografik ko‘rsatkichlari ma’lum qilindi

O‘zbekistonning 100 yillik demografik ko‘rsatkichlari ma’lum qilindi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2023-yilning 1-yanvar holatiga respublikamizning doimiy aholisi 36 024 946 kishini tashkil etgan.

Yillar kesimida mamlakatimizning doimiy aholisi soni:

 • — 1920 yil – 4,4 mln. kishi
 • — 1930 yil – 4,9 mln. kishi
 • — 1940 yil – 6,6 mln. kishi
 • — 1950 yil – 6,2 mln. kishi
 • — 1960 yil – 8,4 mln. kishi
 • — 1970 yil – 11,8 mln. kishi
 • — 1980 yil – 15,8 mln. kishi
 • — 1990 yil – 20,2 mln. kishi
 • — 2000 yil – 24,5 mln. kishi
 • — 2010 yil – 28 mln. kishi
 • — 2020 yil – 33,9 mln. kishi